infolinia: 15 822 42 77
e-mail: nawozy-tarnobrzeg@wp.pl

OFERTA

Pulan (saletra amonowa)

PULAN? to nawóz azotowy występujący w postaci lekko kremowych granul. Produkt bardzo higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie i mocno reaktywny chemicznie. Nawóz został dodatkowo wzbogacony o wspomagający rozwój roślin magnez.

Zawartość azotu całkowitego (N) wynosi 34%
Zawartość azotu azotanowego, ok. 17%
Zawartość azotu amonowego, ok. 17%
Skład ziarnowy: 1-4 mm, min 95% poniżej 0,5 mm, max 3%

Zalety produktu

Najpopularniejszy w Polsce jednoskładnikowy nawóz azotowy.
Najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.
Nawóz uniwersalny, stosowany do wszystkich roślin i rodzajów gleb, przedsiewnie i pogłównie.
Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową i powoli uwalnianą, amonową. Bardzo szybko przenika do gleby przy stosowaniu pogłównym.
Zawiera dodatkowo magnez.
W 100% zabezpieczony przed zbrylaniem, co gwarantuje jej sypkość.
Jednorodna granulacja nawozu umożliwia równomierny wysiew na polu do 33 m.
W porównaniu z innymi nawozami saletrzano-amonowymi, PULAN? cechuje mniejsze pylenie podczas obsługi produktu.

Jak stosować?

Do stosowania przedsiewnego i pogłównego, na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
Przed wysiewem saletrę amonową PULAN? można zmieszać z superfosfatem granulowanym, fosforanem amonu i większością nawozów wieloskładnikowych.
Nie stosować w okresie wysiewu nawozów wapniowych.

Przykładowe dawki i terminy stosowania

Roślina Dawka nawozu kg/ha Termin stosowania
Zboża ozime 100-500 40% wiosną przed ruszeniem wegetacji
40% w fazie strzelania w źdźbło
20% przed kłoszeniem
Zboża jare 80-450 40% przedsiewnie
40% w fazie strzelania w źdźbło
20% przed kłoszeniem
Kukurydza 100-580 70% przesiewnie
30% pogłównie
Ziemniaki i buraki 100-420 70% przesiewnie
30% pogłównie
Rzepak 300-580 20% przedsiewnie
50% przed ruszeniem wegetacji
30% w fazie pąka
Trawie w uprawie polowej 100-480 40% wiosną przed ruszeniem wegetacji
30% po pierwszym pokłosie
30% po drugim pokłosie
Motylkowate i strączkowe 20-60 40% wiosną przed ruszeniem wegetacji
30% po pierwszym pokłosie lub wypasie
30% po drugim pokłosie lub wypasie
Użytki zielone 150-580 40% wiosną przed ruszeniem wegetacji
30% po pierwszym pokłosie lub wypasie
30% po drugim pokłosie lub wypasie

Jak przewozić?

PULAN? pakowany jest w opakowania zabezpieczające nawóz przed zawilgoceniem:

worki polietylenowe 30 kg na paletach, zamykane przez zgrzewanie,
kontenery elastyczne typu big-bag a? 600 kg.
Przewozić wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.
PULAN? nie podlega przepisom RID/ADR.

Jak przechowywać?

Przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw (worki do 50 kg); big-bagi do 600 kg ? 2 warstwy. Nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.

PULAN? saletrę amonową należy zabezpieczyć przed:

działaniem wody i opadów atmosferycznych,
mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
nagrzaniem powyżej 30°C.
Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.