RSM

RSM


RSM? to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Roztwór produkowany jest w trzech rodzajach (28%N, 30%N, 32%N) dostosowanych do różnych temperatur transportu i przechowywania.

Zalety produktu

Zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.
Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.
Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.
Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.
Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.
Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.

Jak stosować?

RSM? może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.
Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

Przykładowe dawki i terminy stosowania

Roślina Dawka nawozu kg/ha Termin stosowania
Zboża ozime 150-500 30% wiosną przed ruszeniem wegetacji
30% w fazie krzewienia
20% w fazie strzelania w źdźbło
20% przed kłoszeniem
Zboża jare 150-450 40% w fazie krzewienia
30% w fazie strzelania w źdźbło
30% przed kłoszeniem
Kukurydza 160-580 20% przed siewem
40% do fazy 4 liścia
40% do zwarcia międzyrzędzi
Rzepak ozimy 150-600 20% przed siewem
20% do fazy 4 liścia
30% do stadium wydłużania pędów
30% w fazie pąkowania
Burak cukrowy 160-600 20% przed siewem
40% do stadium 7 liścia
40% do zwarcia międzyrzędzi
Ziemniaki 150-500 20% prze sadzeniem
40% w fazie rozwoju liści
40% do zwarcia międzyrzędzi
Trawie w uprawie polowej 150-550 40% wiosną przed ruszeniem wegetacji
30% po pierwszym pokłosie
30% po drugim pokłosie
Użytki zielone 150-550 40% wiosną przed ruszeniem wegetacji
30% po pierwszym pokłosie lub wypasie
30% po drugim pokłosie lub wypasie
Użytki zielone 150-580 40% wiosną przed ruszeniem wegetacji
30% po pierwszym pokłosie lub wypasie
30% po drugim pokłosie lub wypasie

Jak przewozić?

RSM? pakowany jest do:

cystern lub autocystern,
pojemników z tworzyw sztucznych,
innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).
RSM? w oznakowanych pojemnikach 1000 l dostępny w autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty PUŁAWY.

W trakcie transportu chronić przed przekroczeniem temperatury krystalizacji.
RSM? nie podlega przepisom RID/ADR/IMDG.

Jak przechowywać?

RSM? przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych i ich stopów. Uzupełniać poziom wody w roztworze, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na etykiecie opakowania lub w dokumentach towarzyszących.

Rozcieńczanie RSM? ? zasady i proporcje

Grupa Azoty PUŁAWY dostarcza RSM? głównie o stężeniu azotu całkowitego na poziomie 32%. Ze względu na najkorzystniejsze właściwości fizykochemiczne IUNG ? PIB w Puławach zaleca stosować RSM? o stężeniu 28% N i o gęstości 1,28 kg/dm3. Podczas rozcieńczania skoncentrowany (32% lub 30%) roztwór saletrzano-mocznikowy RSM? należy dodawać do wody, a nie w kolejności odwrotnej. Takie postępowanie umożliwia dokładniejsze wymieszanie obu komponentów.

Metody otrzymywania RSM? 28% N z roztworów nawozu bardziej skoncentrowanych.

Ilość wody (Lw) w litrach potrzebną do rozcieńczenia RSM? 32% N i 30%N do zawartości 28% N, a więc do gęstości 1,28 kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:
Lw = RSM? 32% N (w litrach) x 0,189
Lw = RSM? 30% N (w litrach) x 0,091

Ilość wody (Kw) w kilogramach potrzebną do rozcieńczenia RSM? 32% N i 30% N do zawartości 28% N, a więc do gęstości 1,28kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:
Kw = RSM? 32% N (w kg) x 0,143
Kw = RSM? 30% N (w kg) x 0,071

100 kg RSM? 28% N odpowiada 78,1 litrom cieczy zawierającej 30 kg azotu.
100 l cieczy zawiera 35,8 kg azotu, co odpowiada 128 kg RSM? 28% N.

100 kg RSM? 30% N odpowiada 76,9 litrom cieczy zawierającej 32 kg azotu.
100 l cieczy zawiera 39,0 kg azotu, co odpowiada 130 kg RSM? 30% N.

100 kg RSM? 32%N odpowiada 75,8 litrom cieczy zawierającej 32 kg azotu.
100 l cieczy zawiera 42,2 kg azotu, co odpowiada 132 kg RSM? 32% N.

Metody wyliczania czystego składnika (kg N) w RSM? w kg lub litrach w zależności od stężenia:

N (kg) = RSM? 28% N w kg x 0,28
N (kg) = RSM? 30% N w kg x 0,30
N (kg) = RSM? 32% N w kg x 0,32

N (kg) = RSM? 28% N w litrach x 0,358
N (kg) = RSM? 30% N w litrach x 0,390
N (kg) = RSM? 32% N w litrach x 0,422

Metody wyliczania ilości nawozu RSM? w poszczególnych stężeniach odpowiadających konkretnym dawkom czystego składnika N w kg:

N (kg) x 3,571 = RSM? 28% N w kg
N (kg) x 3,33 = RSM? 30% N w kg
N (kg) x 3,125 = RSM? 32% N w kg

N (kg) x 2,790 = RSM? 28% N w litrach
N (kg) x 2,569 = RSM? 30% N w litrach
N (kg) x 2,367 = RSM? 32% N w litrach

Metody przeliczania RSM? w litrach na RSM? w kg oraz RSM? w kg na RSM? w litrach:

RSM? 28% N w litrach x 1,28 = RSM? 28% N w kg
RSM? 30% N w litrach x 1,30 = RSM? 30% N w kg
RSM? 32% N w litrach x 1,32 = RSM? 28% N w kg

RSM? 28% N w kg x 0,781 = RSM? 28% N w litrach
RSM? 30% N w kg x 0,769 = RSM? 30% N w litrach
RSM? 32% N w kg x 0,758 = RSM? 28% N w litrach