Pulsar (siarczan amonu)

Pulsar (siarczan amonu)


PULSAR? to nawóz azotowy występujący w postaci białych, szaro-beżowych lub szarych kryształów. Jest produktem sypkim, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, co zwiększa jego skuteczność w przypadku bezpośredniej aplikacji na polu. PULSAR? zawiera ponadto 24% łatwo dostępnej dla roślin siarki (S).

Zawartość azotu całkowitego (N): nie mniej niż 20,8%
Zawartość wolnego kwasu siarkowego: nie więcej niż 0,1%
Kryształy o wymiarach powyżej 0,6mm ? min. 70%
Kryształy o wymiarach poniżej 0,2mm ? max. 4%

Zalety produktu

Typowy nawóz przedsiewny.
Azot w efektywnej formie amonowej.
Postać krystaliczna produktu przyspiesza jego aplikację w odróżnieniu od produktów o dużej granuli (szybciej się rozpuszcza).
Wysoka zawartość łatwo dostępnej dla roślin siarki.
Powolne działanie – długotrwałe źródło azotu dla roślin.
Doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.
Może być mieszany z innymi nawozami stałymi.

Jak stosować?

Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy są systematycznie wapnowane.

Nawóz zaleca się dokładnie wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
Przed siewem można mieszać z fosforanem amonu, nawozami potasowymi, a krótko przed rozsiewem z mocznikiem PULREA? .

Wysoką skuteczność nawożenia siarczanem krystalicznym osiąga się poprzez użycie aplikatorów (rozsiewaczy) pneumatycznych.

Przykładowe dawki i terminy stosowania

Gatunek uprawianej roślinyDawka nawozu kg/ha
Rzepak ozimy50-300
Rzepak jary50-250
Ziemniak50-350
Kukurydza50-350
Zboża ozime i jare50-200
Buraki50-200
Motylkowate50-150

Jak przewozić?

PULSAR? oferowany jest:

w workach polietylenowych po 25 kg,
w kontenerach elastycznych typu big-bag a? 500 kg,
luzem w wagonach krytych.

Nawóz można przewozić dowolnymi środkami transportu.
PULSAR? nie podlega przepisom RID oraz ADR.

Jak przechowywać?

PULSAR? należy przechowywać w krytych, suchych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach do 10 warstw worków, 2 warstwy (big bag powyżej 500 kg).
Chronić przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.
Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.