Amofoska Corn NPK 4-10-22 +2,5Mg+0,2Zn

Amofoska Corn NPK 4-10-22 +2,5Mg+0,2Zn


Amofoska? Corn NPK 4-10-22 +2,5Mg+0,2Zn jest to nawóz, który można stosować pod wszystkie rośliny uprawne. Jednak w pierwszej kolejności przeznaczona jest do nawożenia kukurydzy, ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu oraz zawarte w niej dodatkowe makro i mikroelementy. Zawartość siarki gwarantuje właściwe wykorzystanie azotu, natomiast dodatek magnezu biorący udział w procesie fotosyntezy zapewnia przyrost zielonej masy,  o dobrych walorach żywieniowych dla zwierząt. Azot należy uzupełnić w formie odpowiednich nawozów azotowych według wymagań nawożonej rośliny.

Amofoska? Corn NPK 4-10-22 jest dobrym nawozem pod rośliny, które potrzebują zwiększonej dawki potasu np. buraki, ziemniaki, użytki zielone. Ponadto ze względu na zawartość siarki wskazane jest jej zastosowanie pod rzepak, gorczycę, rośliny motylkowe i kapustne.

Właściwości

Wysoka jakość granulek, tj. jednolita wielkość ziaren i  jednorodny skład każdej granulki  ułatwia równomierny wysiew. AmofoskaCorn NPK 4-10-22 jest nawozem NPK granulowanym, wieloskładnikowym o następującej zawartości składników pokarmowych:

Makroelementy

  • 4% N azot całkowity w formie amonowej,
  • 10% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych (całkowity); co najmniej 5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 5% P2Opięciotlenek fosforu rozpuszczalny tylko w kwasach mineralnych, co najmniej 2,5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie,
  • 22% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
  • 4% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
  • 10% SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie,
  • 2,5% MgO tlenek magnezu całkowity,
  • 0,10% B bor całkowity,
  • 0,20% Zn cynk całkowity.

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Mikroelementy Bor i Cynk biorące udział w procesach rozrodczych, powodują dobrą jakość ziarna i właściwe uziarnienie w kolbach kukurydzy. Dodatek tych mikroelementów w nawozie jest szczególnie ważny na glebach świeżo wapnowanych oraz o wysokim poziomie nawożenia.

Nawóz NPK nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska.

Zasady stosowania

Amofoska? Corn NPK 4-10-22+2,5Mg+0,2Zn jest typowym nawozem przedsiewnym, który po wysiewie na rolę koniecznie należy zmieszać z glebą. Do siewu nasion można przystąpić po 3-5 dniach od rozsiewu nawozu. Na użytki zielone nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną. Nadaje się on na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i stopnia zakwaszenia, szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej zawartości potasu.

Dawki

Głównym składnikiem tego nawozu jest potas i jego dawki należy ustalić według zapotrzebowania nawożonych roślin na potas oraz według zawartości potasu przyswajalnego w glebie. Proporcja fosforu do potasu zapewnia wystarczające nawożenie fosforem wszystkich roślin.

Nawożone roślinyDawka *
Kukurydza na ziarno i na kiszonkę200 – 450
Rzepak ozimy100 – 300
Rzepak jary100 – 300
Kapusta pastewna100 – 200
Zboża ozime i jare200 – 450
Buraki cukrowe200 – 450
Ziemniaki jadalne100 – 200
Koniczyna z trawami100 – 250
Pastwiska150 – 300
Użytki zielone100 – 300
* Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów. Nawóz ten można stosować wczesną wiosną na użytki zielone w dawce nie przekraczającej 400 kg nawozu na ha. Wczesną wiosną i po kolejnym pokosie lub wypasie pastwiska, należy dodatkowo zastosować 60 kg N/ha.