Tarnogran pod zboża

Tarnogran pod zboża


Składniki (m/m)

  • 4% Azot (N) w formie amonowej
  • 15% Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
  • 20% Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
  • 5% Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
  • 2% Tlenek magnezu (MgO) całkowity
  • 13% Siarka (SO3) rozpuszczalna w wodzie
  • 0,1% Miedź (Cu)
  • 0,1% Mangan (Mn)
  • 0,1% Cyn (Zn)

Przeznaczenie

Nawóz Tarnogran pod zboża jest wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do nawożenia zbóż ozimych, jarych oraz roślin o wysokim zapotrzebowaniu na fosfor i potas.

Właściwości

Tarnogran pod zboża zawiera składniki pokarmowe w formach rozpuszczalnych w wodzie, łatwo przyswajalnych przez rośliny. Podstawowe zalety nawozu to odpowiedni dla zbóż stosunek fosforu do potasu oraz zawartość mikroskładników pokarmowych: miedzi, manganu i cynku. Startowa dawka azotu zapewnia prawidłowy początkowy wzrost roślin. Fosfor stymuluje odpowiedni rozwój systemu korzeniowego roślin. Potas reguluje gospodarkę wodną roślin. Rolą zalecanych w nawożeniu zbóż mikroelementów jest: miedź – korzystnie wpływa na przemiany azotu w roślinie, jest katalizatorem przy fotosyntezie; mangan – reguluje i stymuluje wzrost, bierze udział w procesie fotosyntezy, tworzeniu chlorofilu oraz syntezie białek, cynk – zwiększa efektywność nawożenia azotem. Nawóz zawiera również drugorzędne makroskładniki pokarmowe: wapń, magnez i siarkę, które korzystnie wpływają na wielkość i jakość plonu.

Zasady stosowania

Tarnogran pod zboża należy stosować przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10-15cm.

Dawki w zależności od zawartości fosforu potasu w glebie
Uprawiane roślinywysokaśrednianiska
Zboża ozime300400500
Zboża jare250350450
Kukurydza350350750
Rzepak350450550
Rośliny strączkowe300400500
Rośliny motylkowe250350450
Użytki zielone200350500