Tarnogran 9

Tarnogran 9


Nawóz o obniżonej zawartości chloru

? Zawiera potas i magnez w postaci siarczanowej
? Szczególnie zalecany do nawożenia roślin okopowych oraz warzyw, drzew i krzewów owocowych

Przeznaczenie

Tarnogran 9 jest specjalistycznym nawozem przeznaczonym do nawożenia ziemniaków – szczególnie jadalnych, buraków, kukurydzy, zbóż jarych, użytków zielonych oraz warzyw, drzew i krzewów owocowych.

Właściwości

Nawóz ten zawiera 3% azotu amonowego i 6% azotu amidowego (mocznikowego), 9% fosforu (P2O5) w formie fosforanowej, w tym 5% jako fosforan jedniowapniowy, 17% potasu (K2O) w tym 8,5% w formie siarczanu potasu i 8,5% w form ie chlorku potasu, 2% magnezu (MgO) w postaci siarczanu magnezu oraz 5% wapnia (CaO) i 9% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie.

Dzięki zawartości wszystkich podstawowych makroskładników Tarnogran 9:

  • Zapewnia optymalne wykorzystanie azotu (zawiera azot amonowy i amidowy oraz odpowiednią ilość siarki),
  • Przyczynia się do dobrego kiełkowania ziemniaków i zdrowotności bulw (obniża zawartość chlorków w nawozie) a połączenie form siarczanowych potasu i magnezu w nawozie stosowanym pod ziemniaki wpływa decydująco na wielkość plonu i jakość bulw ziemniaka.
  • Ogranicza występowanie chorób przechowalniczych (wapń)
  • Wpływa korzystnie na wielkość i wybarwienie owoców, nadaje im aromat, ogranicza nadmierne gromadzenie się azotanów (siarczan magnezu).

Zasady stosowania nawozu

Nawóz należy stosować wiosną wysiewając go przed zastosowaniem upraw (orka, gryzowanie, bronowanie), tak aby nastąpiło zmieszanie go z glebą na głębokośc 10-15 cm.
Nawóz ten wskazany jest do zastosowania na glebach lekkich i średnich oraz o niskiej zasobności w potas i średniej w fosfor.

Dawki (kg/ha)

Podawane dawki są orientacyjne, wskazane jest ich dostosowanie do wymagań nawożonej rośliny oraz do wielkości spodziewanego plonu.

W zależności od zawartości potasu w glebie
Uprawiane roślinyWysokaŚredniaNiska
Ziemniaki jadalne bez obornika500600700
Buraki bez obornika600700800
Kukurydza550650750
Zboża jare350450550
Użytki zielone400500600
Drzewa i krzewy owocowe550650750
Warzywa w uprawach polowych400600800

W przypadku nawożenia obornikiem dawki należy obniżyć o 30%.