HOLIST agro PK 15-30

HOLIST agro PK 15-30


HOLIST? agro PK 15-30 jest przeznaczony do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. Produkt należy w pierwszej kolejność nawozić rzepak ozimy i jary, buraki, ziemniaki, kukurydzę, rośliny strączkowe, motylkowe drobnonasienne uprawiane w czystym siewie, słonecznik, wszystkie gorczyce i len. Nasz nawóz można też efektywnie nawozić warzywa wymagające dobrego zaopatrzenia w potas.

Właściwości

  • 15% P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych;
  • 13% P2O5 -rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie;
  • 12% P2O5– rozpuszczalnego w wodzie;
  • 30% K2O – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie;
  • 10% CaO – tlenek wapnia rozpuszczalnego w wodzie;
  • 10% SO3– trójtlenek siarki całkowity.

Zwiększona zawartość potasu K wpływa na większą odporność roślin na suszę, podnosi produktywne wykorzystanie wody i ogranicza stres wywołany suszą, podnosi naturalną odporność roślin na choroby, szkodniki i uszkodzenia mrozowe.
Zawarty w nawozie wapń korzystnie wpływa na rozwój roślin, stabilizując błony cytoplazmatyczne oraz sprzyja wzrostowi komórek.
Zawarta w nawozie siarka w postaci trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie, aktywizuje wiele enzymów, bierze udział w reakcjach enzymatycznych, oksydoredukcyjnych (aktywność fotosyntezy), wpływając na wzrost zawartości białek, cukrów i tłuszczów w roślinie. Występuje także w lotnych związkach i olejkach które nadają roślinom charakterystyczny smak i zapach. Rośliny dobrze zaopatrzone w siarkę wykazują większą odporność na mróz i suszę.
Słabe odżywianie roślin siarką skutkuje m.in. gorszym pobieraniem azotu z gleby, co wpływa na pogorszenie jakości i ilości plonu.
Niedobór siarki w roślinie hamuje syntezę białek, zakłóca te procesy, prowadząc do powstawania niepożądanych, wolnych amidów, powodujących obniżenie zawartości oraz jakości białka. Siarka wpływa na przemiany azotu oraz białka i jej brak może powodować wzrost niekorzystnych azotanów w roślinie.

Zasady stosowania

HOLIST? agro PK 15-30 można stosować na wszystkich glebach, niezależnie od ich zwięzłości i stopnia zakwaszenia. Jest to nawóz przedsiewny i niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiewać wczesną wiosną. W sadownictwie należy nawozić po zbiorze owoców. W uprawach warzywnych siew nawozu powinien odbyć się w zespole upraw przygotowujących stanowisko.
Głównym składnikiem pokarmowym zawartym w nawozie Holist?  agro PK 15-30 jest potas, zatem wielkość dawek należy określić według potrzeb potasowych nawożonych roślin i według zasobności gleby w potas przyswajalny dla roślin.

Korzyści zastosowania

Fosfor pochodzący z fosforytu częściowo rozłożonego wykazuje szybkie i długotrwałe działanie. Zastosowanie przedsiewnie wpływa na:

– wzmacnia odporność roślin na niedobory wody, choroby, przymrozki, mrozy, wyleganie zbóż.
– zwiększa aktywność biologiczną gleby, powodując prawidłowe ukorzenienie i krzewienie roślin.
– poprawia wierność plonowania, zapewnia prawidłowy, równomierny rozwój i dojrzewanie roślin.
– zwiększa efektywność nawożenia azotem zapobiegając jednocześnie ujemnym
skutkom ewentualnego przeazotowania ? ogranicza akumulacji azotanów
– skraca okres wegetacji i powoduje bardziej wyrównane dojrzewanie łanu
– zapewnia lepsze wypełnienie nasion i poprawia ich zdolność do kiełkowania, poprawia wartości biologiczną i technologiczną plonów.

Potas zawarty w nawozie pochodzący z soli potasowej wpływa na:

– zwiększa krzewienie roślin i pobudza do wytwarzania nowych łodyg,
– zwiększa odporność roślin na suszę, zapobiega spadkom plonu w pochmurne i chłodne lato,
– bierze bezpośredni udział w gospodarce azotowej w roślinie,
– podnosi produktywne wykorzystanie wody i ogranicza stres wywołany suszą.
– wpływa na kształtowanie tkanki mechanicznej, co podnosi zdolności przechowalnicze produktów (np. zboża).
– podnosi naturalną odporność roślin na choroby, szkodniki i mróz oraz ogranicza wyleganie roślin.

HOLIST? agro PK 15-30 zawiera przyswajalne formy składników, przez co wpływa na bardzo dobre zaopatrzenie roślin w fosfor, potas, wapń i siarkę.

Pakowanie i transport

HOLIST? agro jest pakowany:

  • 500 kg, tzw. big-bagi.

Wszystkie opakowania posiadają pełny opis produktu w postaci  trwałego nadruku na worku.
Worki big-bag o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i przewiewnych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (przed działaniem wilgoci, bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami) oraz uszkodzeniem opakowania. 
Również w czasie transportu nawóz powinien być zabezpieczony zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywaniu powinno postępować się zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązujących przepisów.
Nawóz przechowywany w prawidłowych warunkach posiada nieograniczony okres przydatności.