Pulrea +INu (mocznik z inhibitorem)

Pulrea +INu (mocznik
z inhibitorem)Pulrea® +INu to mocznik z dodatkiem inhibitora ureazy (NBPT/NPPT), zwiększającego wykorzystanie azotu z nawozu. Nawóz stanowi stabilne źródło azotu dla roślin. Pulrea® +INu nie wymaga mieszania z glebą.

Obecny w nawozie inhibitor przejściowo blokuje ureazę, czyli naturalnie występujący w środowisku enzym rozkładający mocznik. Dzięki temu nawóz działa dłużej, a straty azotu związane z ulatnianiem się amoniaku są znacznie mniejsze. Deszcz umożliwia wniknięcie mocznika do gleby, gdzie następuje jego rozkład do kationów amonowych pobieranych przez rośliny.

PULREA® +INu to nawóz azotowy występujący w postaci niebieskich granulek, wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych. Sypki produkt higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Zawartość azotu całkowitego (N): 46%
Zawartość azotu amonowego: 46%
Skład ziarnowy: 1-4mm, min. 90%

Gwarancja Jakości

PULREA® +INu produkowana przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spełnia w pełnym zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodności (NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zalety produktu

Zwiększenie efektywności wykorzystania azotu z nawozu;.
Silne ograniczenie ulatniania się amoniaku z mocznika – w efekcie nawóz ma wysoką skuteczność w stosowaniu pogłównym.
Zmniejszenie liczby dawek azotu i lepsze dostosowanie terminu nawożenia
do terminów innych zabiegów agrotechnicznych (poprawa organizacji pracy
w gospodarstwie) oraz warunków pogodowych.
Możliwość stosowania mocznika na wszystkich glebach, poza skrajnie kwaśnymi.

Jak stosować?

Pulrea® +INu jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego. Może być stosowany m.in. pod zboża ozime i jare, kukurydzę, rzepak ozimy. Zawiera środek zapobiegający zbrylaniu, gwarantujący sypkość nawozu.

Przykładowe dawki i terminy stosowania

Roślina Termin stosowania Dawka (kg/ha) Zalecenia dotyczące stosowania
Pszenica ozima wiosna 100-300 Stosować w terminie N1* lub N2:
• w terminie N1 – zalecany szczególnie na stanowiskach suchych, aplikować łączną ilość azotu przewidzianą do zastosowania w terminach N1, N2 i N3 (najpierw np. Pulan, Pulan Macro, Zaksan 33,5 w dawce ok. 120-240 kg/ha lub Saletrosan 30 w dawce ok. 130-270 kg/ha, a po 1-2 tygodniach wysiać Pulrea +INu);
• w terminie N2 – stosować łączną ilość azotu przewidzianą w terminach N2 i N3.
Jęczmień jary,
pszenica jara
wiosna 100-200 Możliwość stosowania przedsiewnego i pogłównego. W zależności od potrzeb roślin w trakcie wegetacji uzupełnić nawozem azotowym, np. Pulanem, Pulanem Macro, Zaksanem 33,5, Saletrosanem 30.
Rzepak ozimy jesień 80-130 Stosować w terminie zgodnym z obowiązującym prawem.
wiosna 150-300 Stosować w terminie N1 – na stanowiskach suchych, aplikować łączną ilość azotu przewidzianą do zastosowania w terminach N1 i N2 (najpierw np. Saletrosan 26 w dawce ok. 190-350 kg/ha lub Pulan, Pulan Macro, Zaksan 33,5 w dawce ok. 150-270 kg/ha, a następnie do 2 tygodni wysiać Pulreę +INu).
Kukurydza na ziarno wiosna 250-400 Możliwość stosowania przedsiewnego i pogłównego.

*N1, N2, N3 – terminy stosowania azotu: N1 – wczesnowiosenna dawka azotu, N2 – druga dawka azotu, N3 – trzecia dawka azotu.
Dawka nawozu Pulrea® +INu musi uwzględniać zapotrzebowanie roślin względem azotu (pobranie jednostkowe × zakładany plon rośliny z ha) oraz zawartość azotu mineralnego (Nmin) w glebie.

Jak przewozić?

Nawóz PULREA® +INu jest oferowany:
• w workach polietylenowych 25 kg, również na paletach,
• w kontenerach elastycznych typu big-bag 500 kg.

Przewozić krytymi środkami transportu. Mocznik PULREA® +INu nie podlega przepisom RID oraz ADR.

Jak przechowywać?

Przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach:
• worki 25 kg – 12 warstw,
• big-bagi do 500 kg – 3 warstwy.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.

Środki ostrożności

Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłów. Przestrzegać zasad BHP.