Pulrea (mocznik)

Pulrea (mocznik)


PULREA? to nawóz azotowy występujący w postaci białych granulek, wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych. Sypki produkt higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Zawartość azotu całkowitego (N): 46%
Zawartość biuretu: nie więcej niż 1,2%
Skład ziarnowy: 1-4mm, min. 90%

Zalety produktu

Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.
Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
Do użytkowania przedsiewnego i pogłównego.
Zawiera środek zapobiegający zbrylaniu, gwarantujący sypkość nawozu.
Może być mieszany z innymi nawozami stałymi.

Jak stosować?

Do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych; pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki. Można stosować w formie oprysku drobnokroplistego.

Jednorazowa dawka mocznika PULREA? nie powinna przekraczać 250 kg/ha, w formie roztworu do dolistnego dokarmiania: 3 – 20 kg/ha.

Nawóz wymieszać z glebą.
Przed wysiewem można mieszać z solą potasową lub z siarczanem amonu PULSAR?.
Nie mieszać z innymi nawozami azotowymi.

Przykładowe dawki i terminy stosowania

RoślinaDawka nawozu kg/haTermin stosowania
Zboża ozime60-36040% wiosną przed ruszeniem wegetacji
60% w fazie strzelania w źdźbło
Zboża jare40-34040% przedsiewnie
60% w fazie strzelania w źdźbło
Kukurydza100-42060% przesiewnie
40% pogłównie
Ziemniaki i buraki40-40070% przesiewnie
30% pogłównie
Rzepak300-44020% przedsiewnie
50% przed ruszeniem wegetacji
30% w fazie pąka
Trawie w uprawie polowej50-44040% wiosną przed ruszeniem wegetacji
30% po pierwszym pokłosie
30% po drugim pokłosie
Motylkowate i strączkowe20-6040% wiosną przed ruszeniem wegetacji
30% po pierwszym pokłosie lub wypasie
30% po drugim pokłosie lub wypasie
Użytki zielone150-50040% wiosną przed ruszeniem wegetacji
30% po pierwszym pokłosie lub wypasie
30% po drugim pokłosie lub wypasie

Jak przewozić?

PULREA? mocznik nawozowy jest oferowany:

w workach polietylenowych 25kg, również na paletach,
w kontenerach elastycznych typu big-bag a?500÷1000 kg,
luzem w wagonach krytych.
Przewozić krytymi środkami transportu.
Mocznik PULREA? nie podlega przepisom RID oraz ADR.

Jak przechowywać?

Przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach:

12 warstw (worki),
big bagi do 500 kg – 3 warstwy,
big bagi do 1000 kg ? 2 warstwy.

PULREA? mocznik luzem przechowywać w pryzmach w zadaszonych magazynach.
Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.