Amofoska NPK 5-10-25+0,1B

Amofoska NPK 5-10-25+0,1B


Amofoska? NPK 5-10-25 +0,1B jest to nawóz przeznaczony do intensywnych upraw rzepaku ozimego i jarego, gorczycy oraz roślin okopowych, kapustnych, strączkowych, motylkowych drobnonasiennych.

Cechuje się dużą zawartością potasu, siarki i boru. We właściwie dobranej proporcji zapewnia wysoki plon odpowiedniej jakości. Siarka zawarta w nawozie w formie łatwo-dostępnej dla roślin, stymuluje pobieranie i właściwe wykorzystanie azotu, potas zwiększa zimotrwałość plantacji rzepaku, natomiast dodatek boru – mikroelementu odpowiedzialnego za podziały komórek, gwarantuje właściwe kwitnienie i zawiązywanie łuszczyn.

Nawóz ten można stosować także do warzyw wymagających dobrego zaopatrzenia w potas i siarkę, do wszystkich warzyw kapustnych, marchwi, selera, szpinaku, ogórków i sałaty.

Właściwości

Amofoska? NPK 5-10-25 +0,1B jest nawozem NPK granulowanym, wieloskładnikowym o następującej zawartości składników pokarmowych. Wysoka jakość granulek (tj. jednolita wielkość ziaren, o średnicy 2,0-5,5 mm), ułatwia równomierny wysiew.

Makroelementy:

  • 5% N azot amonowy (całkowity),
  • 10% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych (całkowity); co najmniej 5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, 5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozposzczalny tylko w kwasach mineralnych, co najmniej 2,5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie,
  • 25% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
  • 4% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
  • 14% SO3 trójtlenek siarki  rozpuszczalny w wodzie,
  • 0,10% B bor całkowity.

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Nawóz posiada odczyn obojętny, przez co nie zakwasza gleby i nie stwarza potrzeby dodatkowego wapnowania. Jego składniki, czyli siarka oraz bor w formie łatwo-przyswajalnej dla roślin, wspomagają i regulują właściwy ich rozwój. Dodatkowo siarka, stymulująca pobieranie azotu, jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych i wysokobiałkowych.

Zgodnie z obowiązującymi kryteriami, nawóz ten nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak: arsen, kadm, ołów i rtęć, zatem jest bezpieczny dla środowiska

Zasady stosowania

Amofoska? NPK 5-10-25 +0,1B jest typowym nawozem przedsiewnym, który po wysiewie na rolę koniecznie należy zmieszać z glebą.

Do siewu nasion można przystąpić po 7-10 dniach od rozsiewu, ponieważ amonowa forma azotu i związki boru powinny być uprzednio wchłonięte, co zapobiegnie uszkadzaniu kiełków nasion przez te składniki. Na użytki zielone nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną.

Nadaje się on na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i stopnia zakwaszenia, szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej zawartości potasu i boru.

Dawki

Głównym składnikiem pokarmowym roślin zawartych w nawozie Amofoska? NPK 5-10-25 +0,1B jest potas, a zatem wielkość dawek należy określić według potrzeb potasowych nawożonych roślin i według zasobności gleby w potas. Bor zawarty w nawozie wyznacza gatunki roślin, które należy nawozić tym mikroelementem:

Nawożone roślinyDawka *
Rzepak ozimy250 – 450
Rzepak jary200 – 350
Buraki cukrowe (na oborniku)300 – 550
Buraki pastewne (na oborniku)400 – 650
Buraki ćwikłowe (na oborniku)200 – 450
Ziemniaki odmiany wczesne (na oborniku)200 – 350
Ziemniaki odmiany późne (na oborniku)250 – 450
Strączkowe na nasiona200 – 400
Koniczyna i lucerna w czystym siewie (zielonka)250 – 400
Gorczyca (biała ,czarna, sarepska)200 – 300
Zboża200 – 450
Łąki200 – 350
Pastwiska150 – 300
* Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

Azot zawarty w nawozie wystarcza tylko na pierwszy okres wzrostu roślin, następnie należy uzupełnić ten składnik poprzez pogłówne stosowanie nawozów azotowych (najlepiej mocznik lub saletra amonowa Puławy)według potrzeb uprawianych roślin. W nawożeniu łąk i pastwisk jednorazowe dawki nawozu nie powinny przekraczać 300 kg/ha, większe dawki nawozu dzielić na 2 części. Bor zawarty w nawozie sprzyja zwiększeniu w runi udziału roślin motylkowych. W uprawie buraków lub ziemniaków bez nawożenia obornikiem, podane dawki nawozu zaleca się zwiększyć o 100 kg/ha.