Tarnogran K

Tarnogran K


? Zalecany szczególnie do nawożenia kukurydzy
? Optymalny zestaw mikroelementów i mikroskładników pokarmowych
? Zawiera siarczan magnezu

Zawiera fosforyt częściowo rozłożony.

Przeznaczenie

Tarnogran K jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Właściwości

Tarnogran K jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym, zawierającym: 3% azotu (N) w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 21% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 6% wapnia (CaO), 3% magnezu (MgO)
w tym 2% w postaci siarczanowej, 21% siarki (SO3) oraz mikroskładniki pokarmowe: 0,3% cynku (Zn) i 0,1% boru (B).

  • Azot ? startowa dawka azotu zapewnia prawidłowy wzrost roślin,
  • Fosfor ? występuje w formach o zróżnicowanej szybkości działania,
  • Potas ? podstawowy składnik plonotwórczy w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli z siarczanem magnezu jest dostępny w całym okresie wegetacji,
  • Magnez ? szczególnie ważny w przypadku kukurydzy, występuje w szybko przyswajalnej formie siarczanowej,
  • Siarka ? łatwo dostępna siarka w postaci siarczanowej zwiększa plonotwórcze działanie azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka, ziarno), jest gwarantem dobrego zaopatrzenia
    w mikroskładniki pokarmowe,
  • Cynk ? wpływa na wzrost i zdrowotność roślin, kontroluje gospodarkę fosforem i azotem,
  • Bor ? poprawia kwitnienie i zawiązywanie nasion.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15 cm.

W zależności od zawartości fosforu i potasu w glebie
Uprawiane roślinyWysokaŚredniaNiska
kukurydza500650800
buraki cukrowe i pastewne550720900
zboża ozime300400500
drzewa i krzewy owocowe350470600