Amofoska NPK 4-10-28 +2,5Mg+0,1B

Amofoska NPK 4-10-28 +2,5Mg+0,1B


Amofoska? NPK 4-10-28 +2,5Mg+0,1B – przeznaczona jest do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu, magnezu i boru. Jednak decydującym o jego przydatności do stosowania pod poszczególne gatunki roślin uprawnych składnikiem jest bor. Nawozem tym należy w pierwszej kolejności nawozić rzepak ozimy i jary, buraki cukrowe, pastewne i ćwikłowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, motylkowe drobno-nasienne uprawiane w czystym siewie, słonecznik, wszystkie gorczyce i len.

Amofoska? NPK 4-10-28 +2,5Mg+0,1B  może też słuzyć do efektywnego nawożenia warzyw wymagających dobrego zaopatrzenia w potas, magnez i bor, przede wszystkim warzywa kapustne, marchew, seler, szpinak, ogórki i sałatę. W sadownictwie jednym z najważniejszych mikroelementów jest bor, dlatego zaleca się stosowanie tego nawozu pod drzewa szczególnie wymagające boru – pod jabłonie, wiśnie, brzoskwinie i grusze.

Właściwości

Amofoska? NPK 4-10-28 +2,5Mg+0,1B jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym o następującej zawartości składników pokarmowych :

Makroelementy:

  • 4% N azot amonowy (całkowity),
  • 10% P2O5 pięciotlenek fosfory rozpuszczalny w kawasach mineralnych co najmniej 5% P2O5 pięciotelenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, co najmniej 2,5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie,
  • 28% K2O tlenek potasu w postaci chlorku potasu rozpuszczalnego w wodzie,
  • 5% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
  • 2,5% MgO tlenek magnezu całkowity,
  • 10% SO3 trójtlenek siarki  rozpuszczalny w wodzie,
  • 0,10% B bor w postaci pięciowodnego boranu  rozpuszczalnego w wodzie

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Składniki nawozu – magnez i bor w formie łatwo przyswajalnej dla roślin, wspomagają i regulują właściwy ich rozwój. Zawarta w nawozie siarka w formie łatwo przyswajalnej jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych i wysokobiałkowych. Wysoka jakość granulek, tj. jednolita wielkość ziaren, o średnicy 2,0 – 5,0 mm, ułatwia równomierny wysiew. Nawóz jest szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej zawartości potasu, magnezu i boru.

Zasady stosowania

Amofoska? NPK 4-10-28 +2,5Mg+0,1B przeznaczona jest do przedsiewnego stosowania pod zboża i rzepaki, w pierwszej kolejności uprawiane na glebach o średniej zawartości fosforu. Ze względu na zawartość potasu nawóz ten można również zalecać do wiosennego stosowania pod rośliny okopowe i strączkowe grubonasienne.

Dawki

Głównym składnikiem pokarmowym roślin zawartych w nawozie Amofoska? NPK 4-10-28 +2,5Mg+0,1B jest potas, a zatem wielkość dawek należy określić według potrzeb potasowych nawożonych roślin i według zasobności gleby w potas. Bor zawarty w nawozie wyznacza natomiast gatunki roślin, które należy nawozić tym mikroelementem:

Nawożone roślinyDawka *
Buraki cukrowe (na oborniku)350 – 550
Buraki pastewne (na oborniku)400 – 650
Buraki ćwikłowe (na oborniku)200 – 450
Ziemniaki odmiany wczesne (na oborniku)200 – 350
Ziemniaki odmiany późne (na oborniku)250 – 450
Rzepak ozimy250 – 450
Rzepak jary200 – 350
Strączkowe na nasiona200 – 400
Koniczyna i lucerna w czystym siewie (zielonka)250 – 400
Gorczyca (biała ,czarna, sarepska)200 – 300
Zboża (ozime i jare)200 – 450
Łąki200 – 350
Pastwiska150 – 300
* Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

Jest typowym nawozem przedsiewnym, po wysiewie na rolę niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Nawóz ten można stosować pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest do nawożenia wszystkich zbóż ozimych i rzepaku. W okresie wiosennym ten typ Amofoski jest szczególnie przydatny do nawożenia ziemniaków i buraków cukrowych ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu dla roślin okopowych, natomiast azot należy uzupełnić w formie odpowiednich nawozów azotowych według wymagań nawożonej rośliny. Amofoska? NPK 4-10-28 +2,5Mg+0,1B jest też dobrym nawozem pod rośliny strączkowe, które potrzebują startowej dawki azotu właśnie w ilości zawartej w tym nawozie. Nadaje się też do nawożenia roślin motylkowych drobnonasiennych uprawianych w mieszankach z trawami.