Dolomit

Dolomit


? Suma tlenków wapnia i magnezu (CaO + MgO) – min. 45%
? W tym: tlenek magnezu (MgO) min. 15%

Przeznaczenie

Dolomit mielony (węglan wapniowo-magnezowy) jest nawozem przeznaczonym do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, w szczególności o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym, we wszystkich uprawach rolniczych, na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną zawartośc magnezu powinien być stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez.

Właściwości

Nawóz wapniowo-magnezowy ma działanie odkwaszające a obecność magnezu, niezbędnego roślinom, powoduje zwiększenie plonów i poprawienie stanu zdrowotnego roślin.

Wielkość dawek nawozu

Gleby
lekkieśrednieciężkie
Dawka t/ha2-33-44-5

Dla utrzymania właściwego odczynu gleby nawożenie takie powinno być co kilka lat powtarzane.

Zasady stosowania

Zalecane jest wprowadzenie nawozu poprzez jego zmieszanie z glebą, na głębokości ok. 15-20 cm.
Pod rośliny ozime na glebach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną.
W przpadku roślin jarego siewu czy sadzenia – pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną.
Dopuszczalne jest stosowanie nawozu na użytki zielone, poprzez rozsiewanie na powierzchni pola, ale działanie jego będzie wtedy spowolnione a zabieg taki powinien być przeprowadzony jesienią, po pokosach lub wypasach.
Każdorazowo nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola, w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nie przeznaczonych.