Amofoska NPK 4-16-18

Amofoska NPK 4-16-18


Amofoska? NPK 4-16-18 Jest typowym nawozem przedsiewnym. Po wysiewie na rolę niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Nawóz ten można stosować pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest do nawożenia wszystkich zbóż ozimych i rzepaku. W okresie wiosennym Amofoska? NPK 4-16-18 jest szczególnie przydatna do nawożenia ziemniaków i buraków cukrowych, ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu dla roślin okopowych. Azot należy uzupełnić w formie odpowiednich nawozów azotowych według wymagań nawożonej rośliny.

Amofoska? NPK 4-16-18 jest też dobrym nawozem pod rośliny strączkowe, które potrzebują startowej dawki azotu (właśnie w ilości zawartej w tym nawozie) oraz  roślin motylkowych drobnonasiennych uprawianych w mieszankach z trawami.

Właściwości

Amofoska? NPK 4-16-18 jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym o następującej zawartości składników pokarmowych:

Makroelementy:

  • 4% N azot amonowy (całkowity),
  • 16% P2O5 pięciotelenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych (całkowity); co najmniej 5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 11% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny tylko w kwasach mineralnych, co najmniej 2,5% P2 O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
  • 18% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
  • 4% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
  • 10% SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie.

Mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) Mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Według obowiązujących kryteriów, nawóz ten nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska. Wysoka jakość granulek, tj. jednolita wielkość ziaren, jednorodny skład każdej granulki ułatwia równomierny wysiew. Siarka w formie łatwo przyswajalnej jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych, szczególnie polecanym do stosowania na glebach o niskiej zawartości siarki.

Zasady stosowania

Głównym składnikiem tego nawozu jest potas, tak więc dawki należy ustalić według zapotrzebowania nawożonych roślin na potas oraz według zawartości potasu przyswajalnego w glebie. Proporcja fosfor-potas w Amofocse NPK 4-16-18 zapewnia wystarczające nawożenia fosforem wszystkich roślin. W większości przypadków będzie natomiast konieczne uzupełniające nawożenie azotem, najlepiej mocznikiem lub saletrą amonową Puławy.

Dawki

Nawożone roślinyDawka *
Zboża ozime300 – 500
Zboża jare250 – 400
Rzepak ozimy500 – 700
Buraki cukrowe700 – 900
Ziemniaki600 – 800
Strączkowe (bobik, groch, łubiny)400 – 600
Koniczyna i lucerna z trawami (zielonka)500 – 700
* Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

Podane dawki są orientacyjne i należy je modyfikować według wielkości spodziewanego plonu. Nawóz ten można stosować wczesną wiosną na użytki zielone w dawce nie przekraczającej 400 kg nawozu na ha. Wczesną wiosną i przed kolejnym pokosem lub wypasem pastwiska, należy dodatkowo zastosować 60 kg N/ha.