Saletrzak 27 Standard

Saletrzak 27 Standard


Opis produktu

Saletrzak 27 standard jest granulowanym nawozem azotowym, powstającym poprzez połączenie azotanu amonu z drobno zmielonym dolomitem. Obecność mączki dolomitowej jako wypełniacza redukuje naturalną kwasowość azotu amonowego i wzbogaca nawóz o cenne składniki: wapń i magnez. 

Przeznaczenie i stosowanie

Saletrzak 27 standard jest nawozem uniwersalnym, nadającym się do każdego rodzaju gleby, szczególnie jednak nadaje się na gleby kwaśne i ubogie w magnez. Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie. Odznacza się dobrą rozpuszczalnością, dlatego jest łatwo przyswajalny przez rośliny uprawne. Zastosowany na glebach zasadowych lub świeżo wapnowanych wymaga przykrycia glebą przez bronowanie lub spulchnianie międzyrzędowe.Dzięki optymalnie dobranym składnikom, produkt przeznaczony jest do nawożenia m.in.: rzepaku ozimy, żyto, pszenica ozima i jara, ziemniaków, buraków cukrowych i pastewnych, kukurydzy i użytków zielonych. 

Korzyści zastosowania saletrzaku 27 standard

  • dwie formy azotu (azotanowa i amonowa) gwarantują optymalną dostępność składnika przez cały cykl wzrostu i rozwoju rośliny,
  • idealny do stosowania pogłównego, zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu,
  • szybka rozpuszczalność nawozu sprawia, iż jest łatwo przyswajalny przez rośliny.

Pakowanie i transport

Saletrzak 27 standard jest pakowany:

  • po 25 kg i 50 kg do worków polietylenowych,
  • w dużych opakowaniach 500 kg tzw. big-bagach,
  • luzem.

Saletrzak 27 standard należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produktu nie wolno przewozić razem z materiałami łatwopalnymi. Saletrzak 27 standard nie jest produktem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID, IMDG. 

Przechowywanie

Ze względu na skłonność do pochłaniania wody nawozy typu: saletrzak i saletra amonowa zalicza się do nawozów higroskopijnych, dla których najwyższa dopuszczalna wilgotność względna powietrza, powyżej której nawóz się rozpływa w temperaturze 30°C, wynosi od 50-60% (norma PN-C-87001). Saletrzak 27 standard należy przechowywać w czystych i suchych budynkach o podłożu izolującym od wilgoci. Nawóz należy zabezpieczyć i nie dopuścić do oddziaływania promieniowania słonecznego i opadów atmosferycznych oraz nagrzewania do temp. 30°C. Maksymalna wysokość składowania wynosi najwyżej po 10 warstw (dla worków o wadze 50 kg), w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła i nie mniej niż 0,2 m od ściany magazynu. Big-bagi, których waga nie przekracza 500 kg, można przechowywać w dwóch warstwach. W bezpośrednim sąsiedztwie nawozu nie wolno magazynować materiałów, które mogą z nim reagować, takich jak: chemikalia, mocznik, superfosfat, cement, tlenki metali, metale kolorowe, substancje palne (smary, oleje, węgiel).