Amofoska NPK 4-12-20

Amofoska NPK 4-12-20


AmofoskaNPK 4-12-20 ze swoim stosunkiem ilościowym fosforu do potasu kwalifikuje się do stosowania przedsiewnego pod zboża jare i ozime. Ze względu na zawartą siarkę  zaleca się stosować ją  pod uprawy rzepaku, roślin motylkowych, użytków zielonych oraz w uprawie warzyw w sadownictwie.

Najlepsze efekty uzyskuje się stosując Amofoskę NPK 4-12-20 na glebach ubogich w potas (gleby lekkie i średnie) oraz w warunkach niskiego nawożenia organicznego, a także w uprawie roślin potasolubnych takich jak: kukurydza, buraki, ziemniaki.

Właściwości

Amofoska? NPK 4-12-20 jest granulowanym, wieloskładnikowym nawozem NPK o następującej zawartości składników pokarmowych.

Makroelementy

  • 4% N azot amonowy (całkowity),
  • 12% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalnyw kwasach mineralnych (całkowity); co najmniej 5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 7% P2Opięciotlenek fosforu rozpuszczalny tylko w kwasach mineralnych, co najmniej 2,5% P2O5  pięciotlenek fosforu  rozpuszczalny w wodzie,
  • 20% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
  • 5% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
  • 12% SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie.

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Według obowiązujących kryteriów, nawóz ten nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska. Wysoka jakość granulek, tj. jednolita wielkość ziaren, jednorodny skład każdej granulki ułatwia równomierny wysiew. Siarka w formie łatwo przyswajalnej jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych, szczególnie polecanym do stosowania na glebach o niskiej zawartości siarki.

Zasady stosowania

Amofoska? NPK 4-12-20  jest  typowym nawozem przedsiewnym. Po rozsiewie na rolę konieczne jest zmieszanie nawozu z glebą. Do siewu nasion można  przystąpić  po  5-7  dniach  od  daty zmieszania nawozu z glebą. Na użytki zielone nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną. Nawóz ten nadaje  się na wszystkie gleby, niezależnie od  ich zwięzłości i stopnia zakwaszenia.

Dawki

Głównym składnikiem tego nawozu jest potas, w związku z tym dawki należy ustalić według zapotrzebowania nawożonych roślin na ten składnik  oraz według zawartości potasu przyswajalnego w glebie. Proporcja fosforu do potasu zapewnia wystarczające nawożenie fosforem wszystkich roślin, jeśli zastosuje się prawidłową dawkę potasu. W większości przypadków będzie natomiast konieczne uzupełniające nawożenie azotem, najlepiej mocznikiem lub saletrą amonową Puławy.

Nawożone roślinyDawka *
Kukurydza na ziarno i na kiszonkę200 – 450
Rzepak ozimy100 – 300
Rzepak jary100 – 300
Kapusta pastewna100 – 200
Zboża ozime i jare200 – 450
Burak cukrowy200 – 450
Ziemniaki jadalne100 – 200
Koniczyna z trawami100 – 250
Pastwiska150 – 300
Użytki zielone100 – 300
* Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów. Azot zawarty w nawozie wystarcza tylko na pierwszy okres wzrostu roślin, następnie należy uzupełniać ten składnik poprzez pogłówne stosowanie nawozów azotowych według potrzeb uprawianych roślin.