Tarnogran 21

Tarnogran 21


Właściwości

Azot ? startowa jego dawka zapewnia prawidłowy początkowy wzrost rośliny.

Fosfor ? w nawozie występuje w formach o zróżnicowanej szybkości działania.

Potas ? podstawowy składnik planotwórczy w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli z siarczanem magnezu, jest dostępny w całym okresie wegetacji.

Magnez ? jest szczególnie ważny w przypadku kukurydzy, występuje w szybko przyswajalnej formie siarczanowej (2%).

Siarka ? łatwo dostępna siarka w postaci siarczanowej zwiększa planotwórcze działanie azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka, ziarno) , jest warrantem dobrego zaopatrzenia w mikroskładniki pokarmowe.

Przeznaczenie

Do nawożenia zbóż ozimych, kukurydzy oraz buraków.

Tarnogran 21 jest nawozem uniwersalnym, zawierającym optymalny zestaw składników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych, ziemniaków i drzew owocowych.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15cm.

Dawki (kg/ha)

Uprawiane roślinyW zależności od zasobności gleby w fosfor i potas
Kukurydza500-800
Buraki cukrowe i pastewne550-900
Zboża ozime300-500
Zboża jare350-550
Ziemniaki400-600
Rzepak450-650
Drzewa i krzewy owocowe350-600