infolinia: 15 822 42 77
e-mail: nawozy-tarnobrzeg@wp.pl

OFERTA

Amofoska NPKMg 4-12-12+2,5

Amofoska? NPKMg  4-12-12+2,5  w związku ze stosunkiem ilościowym fosforu do potasu(P2O5:K2O=1:1) kwalifikuje się do stosowania przedsiewnego pod zboża jare i ozime. Ze względu na siarkę zawartą w nawozie poleca się stosować go pod uprawy rzepaku, roślin motylkowych i użytków zielonych. Magnez zawarty w AMOFOSCE poprawia cechy jakościowe plonów, w tym również pasz zbieranych z użytków zielonych, zwiększając w runi zawartość magnezu niezbędnego dla zdrowia zwierząt.

Właściwości

Wysoka jakość granulek, tj. jednolita wielkość ziaren, jednorodny skład każdej granulki i brak pyłu ułatwia równomierny wysiew. Amofoska NPKMg 4-12-12+2,5 jest granulowanym wieloskładnikowym nawozem NPK o następującej zawartości składników pokarmowych.

Makroelementy

  • 4% N azot amonowy (całkowity),
  • 12% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych(całkowity),  co najmniej: 9% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 6% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie,
  • 12% K2O tlenek potasu w postaci chlorku potasu rozpuszczalnego w  wodzie,
  • 10% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
  • 15% SO3 trójtlenek siarki  rozpuszczalny w wodzie,
  • 2,5% MgO tlenek magnezu (całkowity) .

 

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Zawarta w nawozie siarka w formie łatwo przyswajalnej jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin wysokobiałkowych i siarkolubnych. Według obowiązujących kryteriów, nawóz ten nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska.

Zasady stosowania

Amofoska? NPKMg  4-12-12+2,5 jest  typowym nawozem przedsiewnym. Po rozsiewie na rolę   konieczne  jest  zmieszanie  nawozu  z  glebą.   Do siewu nasion można przystąpić po 5-7 dniach od  daty  zmieszania  nawozu  z  glebą.  Na  użytki zielone nawóz należy  rozsiewać wczesną wiosną. Nawóz  ten  nadaje  się  na wszystkie  gleby,  niezależnie  od  ich  zwięzłości  i  stopnia  zakwaszenia.

Dawki

Dawkowanie Amofoski NPKMg  4-12-12+2,5 zostało podane na gleby o niskiej średniej i wysokiej zawartości fosforu oraz magnezu, przy równocześnie średniej lub wysokiej zawartości potasu w glebie. Składnikiem według którego należy ustalić wysokość dawki nawozu jest fosfor. Jej wysokość jest uzależniona od zasobności gleby w ten składnik oraz potrzeb uprawianej rośliny.

Nawożone rośliny Dawka *
Pszenica ozima 200 – 570
Kukurydza na ziarno 270 – 740
Rzepak ozimy 300 – 870
Ziemniaki (na oborniku) 125 – 790
Buraki cukrowe (na oborniku) 250 – 790
Na łąki i pastwiska 200 – 570

* Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów. Nawóz ten można stosować wczesną wiosną na użytki zielone w dawce nie przekraczającej 400 kg nawozu na ha. Dodatkowo należy zastosować azot, najlepiej moczik lub saletra amonowa Puławy, po kolejnym pokosie lub wypasie pastwiska.