infolinia: 15 822 42 77
e-mail: nawozy-tarnobrzeg@wp.pl

OFERTA

SUPER FOS DAR 40 – SUPERFOSFAT WZBOGACONY 40% P2O5

SUPER FOS DAR 40– SUPERFOSFAT WZBOGACONY 40% P2O5 Jest uniwersalnym, skoncentrowanym nawozem fosforowym, który można stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi. W swoim składzie, oprócz fosforu, zawiera również wapń i siarkę. Nawóz przeznaczony jest dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w fosfor, wapń i siarkę do których należą: rzepak ozimy i jary, gorczyca, kapusta, rośliny motylkowe drobnonasienne (lucerna, koniczyna), a także inne gatunki roślin np. zboża, kukurydza, ziemniaki, buraki.

W warunkach dobrego zaopatrzenia upraw w siarkę uzyskuje się mąkę o wysokiej jakości wypiekowej a rzepak o zwiększonej zawartości białka i oleju. Podnosi się  również odporność roślin na choroby i szkodniki. Zawartość w nawozie wapnia oraz siarki jest bardzo cenna również w nawożeniu użytków zielonych, ponieważ składniki te poprawiają jakość paszy dla przeżuwaczy.

SUPER FOS DAR 40? – SUPERFOSFAT WZBOGACONY 40% P2O5 jest ze względu na wysoką zawartość fosforu bardzo dobry do stosowania pod rośliny nawożone obornikiem, zawierającym zawsze za mało fosforu w stosunku do potasu.

Właściwości

SUPER FOS DAR 40? – SUPERFOSFAT WZBOGACONY 40% P2O5 Jest zaliczany do grupy najbardziej skoncentrowanych nawozów fosforowych. Zawartość  w nawozie fosforanu jednowapniowego rozpuszczalnego w wodzie czyni fosfor łatwo przyswajalnym dla roślin. Nawóz ten dodatkowo w swoim składzie zawiera składniki potrzebne roślinom takie jak: wapń (całkowity) w ilości 10 % (CaO) i siarkę. Zawartości składników pokarmowych:

Makroelementy

  • 40% P2O5 fosforu całkowitego

co najmniej:

  • 25% P2O5 fosforanów rozpuszczalnych w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym minimum 93% fosforanów rozpuszczalnych w wodzie,
  • 10% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,

 

Mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Nawóz jest granulowany, udział granul o średnicy 2-5 mm stanowi minimum 90 %, co zapewnia dobre właściwości rozsiewne. Otrzymywany jest z fosforytu mielonego, kwasu siarkowego i kwasu fosforowego. Stosowanie tak skoncentrowanego nawozu związane jest z ograniczaniem nakładów na transport, magazynowanie i rozsiew. Zawartość metali ciężkich nie przekracza dopuszczalnych norm ustalonych dla tego rodzaju produktów.

Zasady stosowania

SUPER FOS DAR 40? – SUPERFOSFAT WZBOGACONY jest typowym nawozem przedsiewnym. Nadaje się pod wszystkie rośliny. Można go stosować zarówno jesienią jak i wiosną. Po wysiewie nawozu na rolę, należy go wymieszać z glebą. Do siewu można przystąpić już po 3 – 5 dniach od daty wymieszania nawozu z glebą.

Zaleca się do nawożenia użytków zielonych, gdzie fosfor jest łatwo przyswajalny przez rośliny, ze związków dobrze rozpuszczających się w wodzie. Na użytki zielone nawóz ten można stosować wczesna wiosną lub latem po pierwszym pokosie ( łąki ) lub po pierwszym wypasie ( pastwiska ).

Nawóz nadaje się na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od stopnia ich zwięzłości i stanu zakwaszenia. Superfosfat wzbogacony można mieszać w dowolnym czasie ze wszystkimi nawozami, a na krótko przed rozsiewem z saletrą amonową i mocznikiem.

Dawki

Głównym składnikiem pokarmowym zawartym w FOSDARZE – SUPERFOSFACIE WZBOGACONYM jest fosfor. Wielkość dawek tego składnika należy określać według trzech podstawowych kryteriów: stanu zasobności gleb w przyswajalny fosfor, wymagań nawożonej rośliny względem fosforu i wielkości spodziewanego plonu uprawianych roślin.

Nawożone rośliny Plon Dawka *
Zboża 4,0 150
Kukurydza 8,0 200
Buraki 40 230
Ziemniaki 30 150
Rzepak 3,0 150
Strączkowe grubonasienne 2,5 150
Motylkowe drobnonasienne (zielonka) 45 200
Łąki i pastwiska (zielonka) 30 230

* Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

Podane dawki są orientacyjne i należy je dostosować do warunków na danym polu. Jeżeli pod buraki i ziemniaki nie stosowano obornika, to zalecane dawki nawozu należy zwiększyć o 50 – 80 kg na hektar. Zalecane dawki odpowiadają stanowi średniej zasobności gleby w przyswajalny fosfor. Na glebach o niskiej zasobności w fosfor, dawki te należy zwiększyć o 30%, przy bardzo niskiej zasobności o 40% a na glebach o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności w fosfor, dawki te można zmniejszyć o 20 – 30 %.